قراردادهای اجایل
100%
تخفیف

دوره آموزشی قراردادهای اجایل(چابک)

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ این دوره به شما کمک می کند تا ساختار قراردادهای Agile را…

91
100000 – رایگان!